Home / Pod zemí / Březohorský rudný revír 22

Jde o oblast Březových Hor. Bylo zde pět hlavních jam: Marie, Ševčinská, Vojtěch, Anna a Prokop. Všechny přímo či nepřímo spojuje odvodňovací dědičná štola na 2. patře. Vše pod druhým patrem je zatopené. Šachta Lill je mimo a nemá přímé propojení s dědičnou štolou.