Autorem fotografií je Miroslav Zelenka

Vítejte v mé fotogalerii

Úvodní stránka / Pod zemí / Březohorský rudný revír /

V jedné z chodeb 1. patra u jámy Anna